سیستم ضد سقوط آسانسور چیست؟

سیستم ضد سقوط آسانسور

سیستم ضد سقوط آسانسور روشی برای افزایش ایمنی و کاهش خطر سقوط است. سقوط آسانسورها را می توان اتفاقی ناگوار و وحشتناک توصیف کرد، که قطعا هیچ یک از افراد علاقه ای به تجربه آن ندارند. حتی خیلی از افراد از ترس این اتفاق کم تر از آسانسورها استفاده می کنند. اما امروزه با ابداع […]