اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور به معنی بررسی میزان کیفیت عملکرد قطعات آسانسور، عیب یابی و در صورت نیاز تعویض قطعات می باشد. این کار به منظور رعایت ایمنی و سلامت افراد حتما باید جدی گرفته شود. این کار متناسب با انواع آسانسور و طبق نظر کارشناسی شده باید در زمان مقرر صورت پذیرد. چرا که […]