نحوه محاسبه ظرفیت کابین های آسانسور

محاسبه ظرفیت کابین های آسانسور یکی از مهم ترین بخش ها در طراحی کابین می باشد. همچنین رعایت استانداردها در کنار مولفه های زیبایی از دیگر نکاتی هستند که به هنگام طراحی کارشناس باید به آن ها دقت نماید. این بخش و تعیین میزان ظزفیت تاثیر مستقیمی بر روی سرعت و میزان قدرت آسانسور در جا […]