سنسور اورلود آسانسور چیست و چه کاربردی دارد؟

سنسور اورلود آسانسور

سنسور اورلود آسانسور به عنوان یک محافظ از وارد شدن بار اضافی به داخل آسانسور جلوگیری می کند. این سنسور در صورت وجود اضافه وزن در کابین به جعبه فرمان دستوری ارسال می کند تا مانع از حرکت آسانسور شود. وجود این سنسور مزیت های مختلفی دارد که می توان به عدم ایجاد آسیب به […]