رایج ترین باورهای غلط در مورد سیستم آسانسور

سیستم آسانسور

سیستم آسانسور نیز به دلیل شکل گیری از چندین قطعه الکترومکانیکی و اجزای مختلف، دارای راندمان و کارکرد مخصوصی است. شناخت بیشتر این سیستم علاوه بر استفاده بهتر از آن، سبب افزایش کارایی و البته طول عمر آن می شود. چرا که اگر هر کدام از ما، از کارکرد صحیح آسانسور خود اطلاعات بهتری داشته […]