معرفی بهترین روغن موتور آسانسور

روغن موتور آسانسور

روغن موتور آسانسور یکی از موثرترین موادی است که در کارکرد صحیح یکی از اصلی ترین قسمت های آسانسور نقش دارد. در ایران استفاده از موتورهای گیربکس دار بسیار مرسوم است. به همین خاطر و به دلیل نوع کارکرد و حالت الکترومکانیکی این نوع موتور، استفاده از روغن در آن بسیار حائز اهمیت است. چرا […]