آسانسور خانگی چیست و چه کاربردی دارد؟

آسانسور خانگی

آسانسور خانگی یا home lift به بالابری گفته می شود که دارای اکثر امکانات آسانسورهای معمولی است. به نوعی این بالابر شباهت هایی با آسانسورهای معمولی که در ساختمان ها استفاده می شوند را دارد، اما با آن تفاوت هایی نیز دارد. به اینگونه بالابرها هوم لیفت نیز گفته می شود. این محصول امکاناتی کم […]