باتری اضطراری آسانسور چیست و چه کاربردی دارد؟

باتری اضطراری آسانسور

باتری اضطراری آسانسور قطعه است که در زمان قطعی برق فعال شده و مانع از توقف آسانسور می شود. چرا که در برخی از اماکن همچون بیمارستان ها، آسانسور و… قطع شدن برق می تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند. به همین خاطر حتما باید از ژنراتور و یا وسیله ای که مانع از وقوع […]