زنجیر جبران آسانسور و کاربردهای آن

زنجیر جبران آسانسور

زنجیر جبران آسانسور در ساختمان ها و یا چاه هایی که ارتفاع زیادی دارند، به کار می رود. در واقع از این قطعه به عنوان یکی از مهم ترین قطعات در سیستم تعلیق آسانسور یاد می کنند. چرا که در آسانسورهایی که در ساختمان های با تعداد طبقات زیاد استفاده می شود، همواره نیاز است […]