شیوه فعالسازی دکمه ریست آسانسور

دکمه ریست آسانسور

دکمه ریست آسانسور در صورتی هرگونه خرابی و غیر فعال شدن تنظیمات، می تواند گره گشا باشد. با استفاده از این دکمه می توان تنظیمات انجام شده طی مدت زمان مختلف بر روی آسانسور را به حالت اولیه آن بازگرداند. به نوعی این دکمه ریست همان بازگردانی به تنظیمات اولیه کارخانه است. اگر چه بهترین […]