فنر سربکسل آسانسور، شرایط تنظیم و انواع مختلف آن

فنر سربکسل آسانسور

فنر سربکسل آسانسور از جمله قطعات حساس به کار رفته در بخشی از ساختار کلی آسانسورها به شمار می رود. که خود این بخش از اجزای مختلفی تشکیل شده است. چرا که همان طور که می دانید، ایمنی و نوع حرکت صحیح کابین ها درون چاه آسانسور از اهمیت زیادی برخوردار هستند. از همین رو […]