استانداردهای نورپردازی و روشنایی داخل کابین های آسانسور

روشنایی کابین آسانسور

روشنایی کابین آسانسور به همان میزان اهمیت دارد، که تزئین و زیباسازی آن مهم است. در واقع در آسانسور و در تمامی بخش ها مخوصا کابین ها، علاوه بر بحث فنی و کارکرد، توجه به المان های زیبایی نیز مهم هستند. چرا که اصلی ترین بخش در جابجایی مسافران بوده و باید شرایط در داخل […]