روش های تضمینی تنظیم سرعت درب های آسانسور

تنظیم سرعت درب آسانسور

تنظیم سرعت درب آسانسور هم در بحث سریع تر باز و بسته شدن، و کاهش ترافیک و هم در سلامت مسافران نقش بسیار مهمی دارد. در واقع این مکانیزم باید به شکلی هوشمندانه ای تنظیم شده تا نه بسیار سریع باشد که در زمان سوار شدن یا پیاده شدن مسافران با آن ها برخورد کند، […]