همکاری با ما

همکاری با گروه صنعتی مگا

همکاری با گروه مگا

این مجموعه برای تکمیل کادر بازاریابی صنعتی خود، با افراد متخصص و مشتاق در این زمینه،  همکاری می کند. گروه مگا با سابقه ای درخشان در صنعت آسانسور کشور و همچنین به عنوان یکی از بهترین واردکنندگان و تولیدکنندگان فرصتی استثنایی را در اختیار متخصصان این حوزه قرار داده است. تا با استفاده از این فرصت طلایی بتوانیم کنار یکدیگر در مسیر پیشرفت حرکت کنیم. 

لطفا اطلاعات خود را ثبت نمایید