دوربین آسانسور و شیوه نصب آن ها

دوربین آسانسور

دوربین آسانسور به منظور کنترل رفت و آمد افراد و همچنین ایجاد حس امنیت بیشتر جزو لوازم مهم و ضروری محسوب می شوند. چرا که همواره شاهد بودیم که در طی سالیان گذشته افراد از طریق آسانسور دست به کارهای زیادی زده اند. از اخاذی و دزدی گرفته، تا رفت و آمدهای مشکوک که برای […]