کفپوش آسانسور و انواع مدل های آن

کفپوش آسانسور

کفپوش آسانسور یکی از بخش های مهم در زیبایی و طراحی فضای داخلی یک کابین محسوب می شود. که علاوه بر تاثیر در ظاهر آن، باید از کیفیت مناسبی نیز برخوردار باشد. تا با گذشت زمان فرسوده نشده و یا نیازی به تعویض نداشته باشد. همان طور که می دانید کف پوش ها امکان شکستن […]