معرفی جامع و کاربردهای اینورتر آسانسور

اینورتر آسانسور

اینورتر آسانسور یکی از قطعات مهم در استفاده بهینه از انرژی است. چرا که این قطعه رابطی است بین موتور و برق آسانسور، که قادر به تغییر میزان فرکانس بین آن دو است. به همین خاطر می تواند یک نمودار حرکتی منظمی از شروع و تا لحظه توقف آسانسور ایجاد کند. این وسیله می تواند […]