داکت آسانسور چیست و چه کاربردهایی دارد؟

داکت آسانسور

داکت آسانسور قطعه ای است که به صورت کلی به شکل یک محفظه، وظیفه حفاظت از کابل و سیم های موجود در آسانسور را برعهده دارد. با توجه به اینکه در سرتاسر یک آسانسور و در بخش های مختلف، این سیم کشی ها وجود دارد، به همین خاطر می توان داکت ها را نیز در […]