مراحل نصب چراغ تونلی آسانسور

چراغ تونلی آسانسور

چراغ تونلی آسانسور یکی از نیازهای است که باید در زمان راه اندازی آسانسور، نقشه کشی و عملیات مرتبط با آن را نیز انجام داد. چرا که همان طور که می دانید، آسانسور با گذشت زمان به تعمیر و یا سرویس نیاز پیدا می کند. از همین رو جهت نصب و راه اندازی و هر […]