معانی جالب دکمه های آسانسور

دکمه آسانسور

دکمه آسانسور و یا همان پنل ها و شستی های به کار رفته در آن، معانی و کاربردهای مختلفی دارند. در واقع هر آسانسور در بخش های مختلفی از آن، دارای دکمه هایی است، که با استفاده از آن می توان به آسانسور فرمان داد. این وسیله به دلیل مقررات و الزامات ساخت، در بسیاری […]