معرفی جامع فتوسل آسانسور و کاربرد آن

فتوسل آسانسور

فتوسل آسانسور از جمله مهم ترین اجزای جانبی به کار رفته در این صنعت هستند، که برای حفظ ایمنی افراد بسیار کابردی و مهم می باشند. این سیستم که سنسور چشمی آسانسور نیز نامیده می شود، از بسته شدن درب پیش از استقرار مسافران در داخل کابین جلوگیری می کند. این سیستم خودکار بر روی […]