همه چیز درباره آسانسور شیشه ای

آسانسور شیشه ای

آسانسور شیشه ای یا آسانسور پانوراما، به آسانسور هایی گفته می شود که یک یا چند طرف کابین آن را شیشه در بر گرفته باشد. در این مدل مسافران هنگام حرکت کابین می توانند فضای بیرونی را ببینند. این کابین در یک محفظه شیشه ای مخصوص نصب و راه اندازی می شود. این مدل از […]