گاورنر آسانسور چیست و چه کاربردی دارد؟

گاورنر آسانسور

گاورنر آسانسور قطعه ای مهم و کاربردی است که به منظور افزایش ایمنی به کار می رود. این قطعه در زمان افزایش سرعت و یا سقوط آسانسور به منظور جلوگیری از برخورد کابین با چاه وارد عمل می شود. با توجه به اهمیت ایمنی و استانداردهای لازم در ساخت آسانسورها، سیستم ضد سقوط و یا […]