معرفی صفر تا 100 ریل آسانسور

ریل آسانسور

ریل آسانسور قطعه ای است از جنس فولاد و یکی از مهم ترین بخش های آسانسور محسوب می شود. این بخش با سطح مقطعی به شکل T وظیفه هدایت و جلوگیری از حادثه (امنیت) را برعهده دارد. به نوعی موجب می شود تا کابین و کادر وزنه بدون انحراف از مسیر، درون چاه آسانسور حرکت کنند. […]