آشنایی کامل با استاندارد آسانسور

استاندارد آسانسور

استاندارد آسانسور به منظور پیشگیری از وقوع حوادث مختلف و پس از چند سال، از اوایل دهه 80 (سال 83) وضع گردید. این قوانین به منظور تایید کیفیت آسانسور، نوع طراحی و ساخت، و الزامات نحوه نصب الزامی شد. این شاخص ها لازمه تولید محصول هستند که پس از تایید توسط کارشناسان اجرایی می شود. […]