هنگام گیر کردن در آسانسور چه کاری باید انجام دهیم؟

گیر کردن در آسانسور

گیر کردن در آسانسور قطعا تجربه ای تلخ و دلهره آوری است که هیچ کسی دوست ندارد آن را تجربه کند. اما ممکن است بنا به دلایلی و وقوع یک مشکل فنی، سبب شده تا افراد در داخل کابین محبوس شوند. به همین علت و به دلیل اینکه این مشکل ممکن است برای افراد در […]