آسانسور بیمارستانی و اصلی ترین ویژگی های آن

آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی در کلینیک ها و یا بیمارستان ها به منظور جا به جایی بیماران مورد استفاده قرار می گیرد. این بالابر با نام هایی همچون آسانسور تخت بر و یا آسانسور برانکارد بر نیز شناخته می شود. مهم ترین ویژگی این بالابر در کنار ایمنی و کیفیت آن، مربوط به ابعاد کابین آن می […]