شالتر آسانسور چیست و چه وظیفه ای دارد؟

شالتر آسانسور

شالتر آسانسور (Shulter) قطعه ای است مهم و کاربردی که مانع از برخورد کابین با چاهک می شود. همچنین نام دیگر این قطعه کاربردی، و بسیار مهم میکروسوئیچ آسانسور می باشد. این قطعه که از جمله لوازم ایمنی آسانسورها محسوب می شود، انواع مختلفی داشته و دارای مزیت هایی زیادی در راه اندازی آسانسورها به […]