لقمه آسانسور چیست و چه کاربردی دارد؟

لقمه آسانسور قطعه ای است فلزی که برای نگه داشتن و فیکس کردن ریل ها به براکت، مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه یکی از انواع قطعاتی است که نقش ویژه ای در کارکرد آسانسور داشته و باید مورد استفاده قرار بگیرد. از همین رو عدم استفاده از آن مانع از کارکرد صحیح و […]