کفشک آسانسور و کاربردهای آن در انواع بالابر

کفشک آسانسور یکی دیگر از قطعات پر کاربردی است که در سیستم آسانسور سبب حرکت روان و راحت کابین می شود. این قطعه که در قسمت های بالایی و پایینی وزنه تعادل و کابین مورد استفاده قرار می گیرد، بیشتر نقش هدایت کننده را دارد. به نوعی این قطعه در گنار ریل ها وظیفه هدایت […]