همه چیز درباره درب اتوبوسی آسانسور

درب اتوبوسی آسانسور

درب اتوبوسی آسانسور یکی دیگر از چند مدل انواع درب هایی است که برای یک آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد. به صورت کلی درب هایی که برای یک آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد، شامل سه دسته کلی است. درب های اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و مدل های اتوبوسی. که همه این موارد متناسب با […]