کرپی آسانسور چیست و چه کاربردی دارد؟

کرپی آسانسور

کرپی آسانسور یکی از قطعاتی است که برای اتصال سیم بکسل ها به سربکسل مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه متناسب با قطر سیم بکسل استفاده شده و با توجه به قطرهایی مختلفی که برای سیم بکسل ها وجود دارد، دارای انواع مختلفی نیز می باشد. از مدل های الکتریکال و مکانیکال می توان […]