مقایسه ریل نورد گرم و نورد سرد آسانسور

ریل نورد گرم آسانسور و نورد سرد

ریل نورد گرم آسانسور و ریل نورد سرد از تشکیل دهندگان مهم ترین قسمت راه اندازی آسانسور می باشند. چرا که همان طور که می دانید به طور کلی ریل ها، اصلی ترین بخش در هدایت صحیح کابین در داخل چاه محسوب می شوند. به همین دلیل استفاده از این قطعه در مدل های مختلف […]