همه آنچه که باید در مورد اتاقک آسانسور بدانید

اتاقک آسانسور

اتاقک آسانسور را شاید یکی از مهم ترین بخش های یک آسانسور در راه اندازی آن بشناسند. چرا که هر آسانسور به یک نیرو متحرک به نام موتور و بخش دیگری از تجهیزات نیاز دارد. که تمامی موتور و متعلقات اصلی وابسته به آن در این اتاقک قرار می گیرند. ضمن اینکه در زمان سرویس […]