آشنایی با آسانسور برج ایفل فرانسه

آسانسور برج ایفل

آسانسور برج ایفل قطعا یکی از جذابیت های موجود در جهان، چه برای مسافران و چه برای افرادی که در حوزه صنعت آسانسور فعالیت می کنند، به شمار می رود. چرا که این برج همواره یکی از نمادهای اصلی کشور فرانسه و البته یکی از جاذبه های گردشگری مهم جهان شناخته می شود. نوع طراحی […]