سندیکای آسانسور چیست و چه وظایفی دارد؟

سندیکای آسانسور و پله برقی

سندیکای آسانسور و پله برقی ایران با هدف برنامه ریزی و البته سازماندهی این صنعت در سال 1378 تاسیس شد. این اتحادیه جهت افزایش کیفیت و حدمات، و همچنین به منظور آموزش شرکت های آسانسوری آغاز به کار کرد. هم اکنون این سازمان دارای بیش از 1000 عضو از شرکت های مختلف در سطح کشور […]