آشنایی با دیکتاتور یا آرام بند درب آسانسورها

دیکتاتور یا آرام بند آسانسور

آرام بند آسانسور همان طور که از اسم آن مشخص است، برای آرام تر بسته شدن درب مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع استفاده از این قطعه، کمک می کند تا علاوه بر راحتی بیشتر مسافران در زمان سوار و پیاده شدن در آسانسور، مشکل محکم بسته شدن درب را نداشته باشند. در واقع […]