نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

ظرفیت کابین آسانسور

محاسبه ظرفیت کابین آسانسور یکی از مهم ترین بخش ها در طراحی کابین آسانسور می باشد. همچنین رعایت استانداردها در کنار مولفه های زیبایی از دیگر نکاتی هستند که به هنگام طراحی کارشناس باید به آن ها دقت نماید. این بخش و تعیین میزان ظزفیت تاثیر مستقیمی بر روی سرعت و میزان قدرت آسانسور در […]